Tingimused

Condor Arvutisalongi poolt pakutava Kaugabi üldtingimused

 • Klient kinnitab, et kõik tema poolt esitatud isiku ja muud andmed on õiged, ta on täisealine, teovõimeline ning maksejõuline isik.
 • Klient kinnitab kaugabi seanssi algatades, et ta on tutvunud kaugabi teenuse tingimustega sh. hinnaga ning vastab eelpool esitatud nõudele.
 • Kliendi arvuti peab tellimise hetkel töötama ning ühenduma internetti
 • Klient on võimalusel teinud varukoopia andmetest välisele andmekandjale kui soovitakse süsteemi puhastamist viirustest, nuhk ja pahavarast või uut operatsioonisüsteemi installi. Kui kliendil pole endal võimalik varukoopiat teha võib selle tellida Condor Arvutisalongilt teenusena. Condor Arvutisalong ei vastuta andmete hävimise või kadumise hooldatavas masinas.
 • Condor OÜ ei edasta kliendi andmeid ega faile kolmandatele isikutele ning tagab kliendi konfidentsiaalsuse. Kaugabi teenuse ühendus on turvaline ning ei ohusta kliendi andmeid ega seadmeid.
 • Teenust osutatakse E-R kella 10-18 välja arvatud püsikliendid, Condor Arvuti omanikud ning muud erakorralised juhud mil teenuse osutamine toimub 24/7
 • Condor OÜ jätab endale õiguse muuta teenuse tingimusi ühepoolselt ning ette teatamatta. Uued tingimused pole tagasiulatuvad tehtud töödele.
 • Condor OÜ ei ole vastutav kliendi arvutis kasutatava tarkvara legaalsuse eest.
 • Uue tarkvara või Windows operatsioonisüsteemi installeerimise eelnevalt peab kient tõestama tarkvara kasutusõigsust.
 • Condor OÜ eeldab, et klient on enne sessiooni algust tutvunud eelpool toodud punktidega ning ei oma täiendavaid küsimusi
 • Condor OÜ on õigus keelduda teenuse osutamisest.